Welcome to Wiesbaden

Dla większej przyjazności rodziny w Saksonii

Migracja i imigracja

Wyświetlacz

Istnieje kilka sposobów na ograniczony lub stały status rezydenta w UE, a zwłaszcza w Niemczech. Wszystkie formularze uprawnień mają różne warunki. Odpowiednie warunki mają spełniać warunki bezwarunkowe i muszą być udokumentowane na piśmie. Rezygnacja z nielegalnego pobytu w UE jest przestępstwem. Oprócz natychmiastowego wydalenia mogą zostać nałożone kary za to naruszenie.

Zezwolenie na pobyt jest zawsze ograniczone w czasie i musi zostać przedłużone. Jedynie zezwolenie na osiedlenie się daje prawo do stałego pobytu w UE. Zwykle otrzymasz zezwolenie na osiedlenie się, jeśli masz ważne zezwolenie na pobyt przez pięć lat. Potrzebujesz również języka B1 w języku niemieckim i udowodnij to odpowiednim testem.