Welcome to Wiesbaden

For more family friendliness in Saxony

консултиране

Advert

Властите са официални, правителствени институции. За всички аспекти на живота в Германия съществуват органи, които са отговорни във всеки отделен случай. Само властите могат да вземат решения, които обвързват или дават финансови социални придобивки. Консултантските центрове предлагат ценни съвети с въпроси и проблеми, например за намиране на работа или за правилно боравене с властите. Като цяло консултантските центрове предлагат съвети на различни езици. За разлика от органите повечето центрове за консултиране не се управляват от държавни органи, а от доброволчески организации или асоциации.

Съвети:

  • Научете за часовете за отваряне.
  • Организирайте среща.
  • Планирайте известно време за изчакване.
  • Донеси всички документи, които биха могли да ви помогнат.