Welcome to Wiesbaden

For more family friendliness in Saxony

rådgivning

Advert

Myndigheterna är officiella, statliga institutioner. För alla aspekter av livet i Tyskland finns det myndigheter som är ansvariga i varje enskilt fall. Endast myndigheter kan fatta beslut som bindande eller lämna ut ekonomiska sociala förmåner. Rådgivningscentra erbjuder värdefulla råd med frågor och problem, till exempel om hur man hittar arbete eller om korrekt hantering av myndigheter. Generellt erbjuder rådgivningscentralen råd på olika språk. Till skillnad från myndigheter drivs de flesta rådgivningscentraler inte av myndigheter, utan av frivilliga organisationer eller föreningar.

tips:

  • Ta reda på öppettiderna.
  • Ordna ett möte.
  • Planera för lite väntetid.
  • Ta med alla dokument som kan vara till hjälp.